Algemene Voorwaarden:

 De workshops worden gegeven op locatie zoals afgesproken.

Opgeven voor en aanvragen van een workshop kan contact.

 

Kinderworkshops.

Kleding kan vies worden: houdt rekening met de kleding keuze of geeft beschermende kleding mee.

Tijdens verschillende workshops wordt er met gereedschap gewerkt.  Gereedschap wat zij gezien de leeftijd aan kunnen.
De kinderen krijgen passende beschermingsmaterialen en bij aanvang van de workshop wordt er uitgelegd hoe je veilig werkt met gereedschap en materiaal.
Bij leren, oefenen om te gaan met het materiaal en het gereedschap kan er soms ook een kleine (binnen proporties) blessure ontstaan, dit is vaak een onderdeel van het leer proces.

Aantal voorbeelden:

  • Bij timmeren kan iemand een splinter in zijn vinger krijgen of op zijn duim slaan. Dat hoort erbij. Ik let op gevaarlijke situaties., maar eerst genoemde kan gebeuren. Bij timmeren zal er niet met elektrisch gereedschap gewerkt worden. 
  • Bij solderen wordt er met een soldeerbout gewerkt. Op 10 kinderen zijn dit niet meer dan drie soldeerbouten en wordt er gesoldeerd onder toezicht. Daarnaast dragen de kinderen veiligheidsbrillen, ook tijdens het knippen en buigen van het metaaldraad. 
    Een keer een vinger branden aan de soldeerbout kan gebeuren.
  • Met speksteen maken zij de steen nat tijdens het bewerken. Te fanatiek raspen en daarbij in je vinger prikken met de rasp gebeurt soms.

Kinderen die gevaarlijk met gereedschap omgaan en na herhaaldelijk waarschuwen niet verbeteren, worden uit veiligheidsoverwegingen uit de les gezet. Er wordt geen geld terug gegeven. (Ouders worden dan altijd op de hoogte gesteld).

 

Bakken van keramiek
Tijdens het bakproces gaat het vaak goed, maar soms kan een werkstuk barsten of uit elkaar springen. (door achtergebleven lucht in de klei, niet goed aan elkaar bevestigen van onderdelen etc.)

Het bakken is dan ook geheel voor eigen risico en wordt er geen geld terug gegeven als een werkstuk kapot uit de oven komt.

 

Aansprakelijkheid;

Eveline Steinhart, Creatieve workshops/De Rommelwerkplaats/Eveline workshops aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer  lijdt als gevolg van opzet of grove schuld van de zijde van Eveline Steinhart, Creatieve workshops/De Rommelwerkplaats/Eveline workshops.

Eveline Steinhart, Creatieve workshops/De Rommelwerkplaats/Eveline workshops heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten. De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering wordt gedekt. Eveline Steinhart, Creatieve workshops/De Rommelwerkplaats/Eveline workshops is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.

 Schade door kinderen veroorzaakt bij andere kinderen wordt door de betreffende ouders en hun verzekering geregeld

 Ik ben in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.

 

Afzeggen
Als u twee weken voor aanvang  afmeldt krijg u de workshop kosten teruggestort. Zegt u later af dan worden de helft van de workshop kosten in rekening gebracht. Zegt u binnen 48 uur af krijgt u geen kosten meer terug gestort. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
In overleg kan er naar een andere oplossing gezocht worden.

 

Betaling: 
Dat kan op rekeningnr: NL48 INGB 0688 0471 22  tnv E. Steinhart –de Jong.